Zoeken
UvA-MVSA-9.jpg

Onderbouw nieuwe universiteitsbibliotheek UvA

De Universiteit van Amsterdam realiseert in het voormalige Zusterhuis en de Tweede Chirurgische Kliniek op het Binnengasthuisterrein de Universiteitsbibliotheek. Het Binnengasthuisterrein is een uniek stukje binnenstad in Amsterdam met een rijke geschiedenis. Dit terrein, waar eerder een kloostercomplex stond, is tot circa 1980 als ziekenhuis in gebruik geweest. De plek waar ooit 111 zusters woonden en werkten wordt straks de plek waar onderwijs en onderzoek elkaar ontmoeten. De onderkeldering is gegund aan Volker Staal en Funderingen en Van Hattum en Blankevoort.

Volledige onderkeldering Tweede Chirurgische Kliniek

Onder het monument worden nieuwe palen aangebracht, waarna het gehele pand op vijzels wordt gezet. Daarna kunnen de funderingsbalken gesloopt worden en wordt de nieuwe beganegrondvloer aangebracht. Wanneer deze vloer gereed is, wordt de kelder onder de vloer ontgraven, waarbij de houten palen en eventuele resten van de vroegere bebouwing worden verwijderd. Aansluitend wordt de betonconstructie van de kelder gerealiseerd.

Omgevingsbewust werken

Het is belangrijk dat de omgeving tijdens de uitvoering zo min mogelijk hinder ondervindt van het werk. Hier is het werkplan op ingericht waarbij geluids- en trillingsarme werkmethodieken worden toegepast en de activiteiten die mogelijk hinder veroorzaken worden zoveel mogelijk vanaf 8.00 uur gestart. Ook worden aanrijdroutes voor transport afgestemd qua tijd en route. Daarnaast wordt de omgeving betrokken bij de inrichting van de ruimte rondom de bouwplaats.

De werkzaamheden voor de kelder zijn gestart in mei 2019.

Ruime ervaring met ondergronds binnenstedelijk bouwen

Van Hattum en Blankevoort realiseerde recent de ondergrondse fietsparkeergarage aan het Beursplein in Amsterdam. Volker Staal en Funderingen werkte aan de ondergrondse uitbreiding van Paleis Het Loo en heeft onder andere de uitbreiding van het complete ondergronds casco van het Mauritshuis gerealiseerd. De combinatie heeft dan ook veel expertise in huis op het gebied van ondergronds binnenstedelijk bouwen.