Zoeken
2019-05-09 OpenIJ met topview.jpg

Afzinken caissons Zeesluis IJmuiden

In IJmuiden wordt sinds een aantal jaren door aannemersconsortium OpenIJ gebouwd aan een nieuwe sluiskolk met recordafmetingen: 70 meter breed, 500 meter lang en 18 meter diep en wordt daarmee de grootste zeesluis ter wereld. Door de steeds grotere en bredere vracht- en cruiseschepen is de huidige Noordersluis aan de ingang van het Noordzeekanaal bij IJmuiden, gebouwd in 1929 te klein geworden. Een nieuwe, grotere zeesluis is ook belangrijk voor de verdere ontwikkeling van de havenregio Amsterdam en de verbinding met het Europese achterland.

Voor de bouw van deze nieuwe zeesluis heeft Volker Staal en Funderingen als onderaannemer van aannemersconsortium OpenIJ (bestaande uit VolkerWessels-DIF en BAM-PGGM) diverse werkzaamheden uitgevoerd, waaronder het pneumatisch afzinken van de caissons 'binnenhoofd' en 'buitenhoofd', de deurkassen waar straks de sluisdeuren in lopen. Het buitenhoofd biedt straks ruimte voor 1 sluisdeur, het binnenhoofd ook voor 1 sluisdeur en in het aangrenzende onderhoudsdok een reservedeur.

Robotarmen

Het afzinken gebeurde door het zand onder de caissons met behulp van op afstand bestuurbare spuitlansen weg te spuiten. De door VSF ontwikkelde, uitschuifbare en 360 graden draaibare robotarmen met de daar aan bevestigde baggerpompen, zorgden vervolgens voor het afvoeren van het zand. Door speciale camera’s onder de vloer van de caisson, sensoren en meetinstrumenten werd dit graafproces zeer nauwgezet 24/7 gemonitord door de operators. Nu het caisson op zijn plek ligt zijn alle onderdelen van de graafarmen en spuitlansen onder luchtdrukregiem gedemonteerd en is de ruimte onder de deurkas opgevuld met beton.

Pneumatisch afzinken: oud en nieuw

Pneumatisch afzinken is een techniek waarbij onder verhoogde luchtdruk mensen in een werkkamer onder het caisson de grond verwijderen d.m.v. het wegspuiten van de grond. Arbeidsintensief en vanwege de beperkte tijd die onder het caisson mag worden gewerkt minder efficiënt.

VSF heeft daarom een gemechaniseerd en op afstand bestuurbaar afzinkproces ontwikkeld, waarbij door middel van de op afstand bedienbare graafarmen en speciale camerasystemen vanuit een bedieningsunit hetzelfde resultaat wordt bereikt met minder mensen en een sneller resultaat.

De nieuwe methode zorgt ook voor veel minder belasting van onze werknemers, omdat zij niet steeds onder verhoogde luchtdruk hoeven te werken als zij onder het caisson aan het werk zijn.