icon-arrow-right

CO2 gegevens

Energie en CO2-reductie

Samen met onze moederorganisatie Van Hattum en Blankevoort werkt Volker Staal en Funderingen actief aan energiebesparing en CO2-reductie. 

Bij onze activiteiten gebruiken we natuurlijke hulp- en energiebronnen. Daarbij komen broeikasgassen (zoals CO2) vrij. Wij zijn ons bewust van de schade die dit op langere termijn veroorzaakt en sturen op maximale beperking hiervan. We onderzoeken hoe we de huidige CO2-emissie terug kunnen brengen en nemen initiatieven om onze doelen te bereiken. Alleen en samen met onze partners. Onze inspanningen worden onafhankelijk beoordeeld en de resultaten zijn beloond met het CO2-Bewustcertificaat niveau 5.

CO2 Certificaat

CO2 Certificaat

+