HomeFunderingenWandenStalen Damwand

Stalen Damwand

Op diverse locatie heeft VSF stalen damwanden toegepast. VSF heeft een ontwerpafdeling die de damwand zelf kan berekenen. Indien de omgeving en de constructie het toelaat wordt bij de bouwkuipen de damwand getrokken. De damwand kan zowel vanaf ponton als vanaf het land worden aangebracht. De damwand kan geheid, getrild en trillingsvrij dmv drukken worden ingebracht, het verwijderen kan trillend en trillingsvrij d.m.v. vijzelen worden uitgevoerd.

Toepassing

Damwanden worden veelal als tijdelijke constructie toegepast in bouwkuipen en als definitieve constructie in bijvoorbeeld keerwanden. VSF is gespecialiseerd in het aanbrengen en trekken van langere damwand (vanaf 18 meter). Hiervoor wordt door VSF ivm de maatnauwkeurigheid en het minimaliseren van het risico op slotopeningen meestal gebruik gemaakt van een makelaarstelling. 

Omgevingsfactoren

Hoewel een trilblok op zich bijna geen geluid produceert, gaat het aanbrengen en verwijderen van damplanken wel gepaard met geluidsoverlast. Door het toepassen van hoog frequente trilblokken met variabel moment wordt de trillingshinder naar de omgeving tot een minimum beperkt. Door voor te boren of te fluïderen kan de hinder nog verder worden voorkomen, tevens wordt door het toepassen van een makelaarstelling de capaciteit van het trilblok optimaal gebruikt. 

Voor- en nadelen

Het trillend en heiend aanbrengen en verwijderen van planken gaat gepaard met geluid- en trillingsoverlast die door voorboren met of zonder betonietvulling of fluïderen kan worden verminderd. Indien noodzakelijk kan damwand ook gedrukt worden waardoor de hinder tot een minimum wordt beperkt.

Waar toegepast

Naam project

Opdrachtgever

Kademuur Nova Terminals, Rotterdam Havenbedrijf Rotterdam
Bouwkuip ECCR, Rotterdam Van Hattum en Blankevoort
Kade PUMA, Rotterdam Maasvlakte  Puma 

Fundatie Centrale Electrabel, Rotterdam Maasvlakte

Visser & Smit Bouw

Bouwkuip Parkeergarage Le Carrefour, Leiden

Visser & Smit Bouw

Bouwkuipen Parkeergarages Carlton WTC, Almere

Visser & Smit Bouw

Werkeiland Westerschelde, Zandvliet

Visser & Smit Hanab

Kademuur Oiltanking, Amsterdam

Havenbedrijf Amsterdam

Perskuipen Mittelplate, Cuxhaven (Duitsland)

Max Streicher

Bouwkuipen Statentunnel Rotterdam

Gemeente Rotterdam

+