Jetgrouten

Jetgrouten (ook wel VHP-grouting genoemd) is een injectiesysteem op basis van een zeer hoge druk, dat kan worden toegepast in alle grondsoorten. Groutlichamen met vooraf te bepalen vorm, hoogte en diepte kunnen worden gevormd. Het systeem is trillingsvrij, geluidsarm en kan in een beperkte ruimte worden uitgevoerd.  Door de sterkte van het grout kunnen dragende en kerende ondergrondse constructies worden gemaakt. Kwaliteitsbeheersing en -bewaking zijn vanzelfsprekend zeer belangrijk. Registratie en bewaking vindt plaats van: - boorproces en boordiepte, - trek- en draaisnelheid, - injectiedebiet en -druk van zowel grout, water als lucht, - groutsuspensie, - uitkomende grondsuspensie. Afhankelijk van de ontwerpeisen, omgevingsfactoren en grondgesteldheid kan gekozen worden tussen drie verschillende systemen van aanbrengen (1,2 en 3-fasen).

Toepassing

Toepassingen zijn onder andere: - funderingsherstel van oude funderingen, - grondstabilisatie, - grondkerende constructies, - grond- en waterremmende wanden en lagen, - afdichten van damwandaansluitingen en -lekkages, - afdichten van leidingkruisingen met damwand, - Dichtblokken t.b.v. bouwkuipen voor horizontale boringen, - Isolatie van bodemvervuilingen.

Omgevingsfactoren

Een eerste vereiste om een ontwerp te kunnen maken is een degelijk grondonderzoek. De grondstructuur en de dichtheid dienen te worden bepaald. Het kan nodig zijn vooraf een aantal proefkolommen te maken. Ca. 200 m2 opstelruimte benodigd voor de hogedruk- en mengcentrale.

Voor- en nadelen

Toepasbaar in alle soorten grond. Gevoelig voor onbekende grotere obstakels onder de grond. Tijdens de uitvoering altijd rekening houden met retourspoeling. Massieven zijn grillig van vorm

Waar toegepast

Naam project

Opdrachtgever

Bouwkuip Westflank Noord 3a Jetgroutkolommen Wessels Zeist B.V.
Jetgrouten overgang Kade 8 en 9 Nova terminals Aannemingsbedrijf Ippel Nieuwendijk b.v
A28 viaductafgraving, Amersfoort Van Hattum en Blankevoort
Liftputten Station, Goes Van der Straaten
Liftputten ANNU, Utrecht Rijkswaterstaat Waterdistrict Merwede en Maas
Steunbeer, Eemshaven Visser & Smit Bouw bv Regio Noord / Mainka vof

Energiecentrale AMC-terrein, Amsterdam

Hillen en Roosen

Liftputten CuGel, Geldrop Heijmans Civiel

Damwandvoeg Parkeergarage Kruisplein, Rotterdam

Besix

Ecoschermen zijtak Twentekanaal, Regge en Dinkel

Soil-ID Bouwkundige Bodeminjecties

Winkelcentrum Zaailand, Leeuwarden

Bouwcombinatie Van Wijnen-Heijmans

Saneringsscherm Waranda, Wassenaar

KWS Infra

Liftputten NS Station, Venlo

B&W Grondinjectie

Aansluiten gemaal Baden Powellweg, Utrecht

Oskam bv

ABC-straat, Utrecht

Koole bv

+