icon-arrow icon-facebook icon-linkedin icon-mail icon-mail-company icon-phone icon-twitter icon-whatsapp icon-share icon-link icon-download icon-youtube icon-flickr icon-search icon-close icon-filter icon-round-close icon-vcard paper-plane icon-footprint icon-faq icon-maps Vimeo
Barrow in Furness, Cumbria, Groot Brittaniƫ

West of Duddon Sands Windfarm

In mei 2012 heeft Offshore WindForce van de joint venture DONG Energy / ScottishPower Renewables de opdracht gekregen voor het installeren van de fundaties voor 108 stuks 3,6 Mw windturbines in de Ierse Zee ten westen van Barrow in Furness. Het park bevindt zich naast de reeds operationele parken Walney 1 en 2.

Opdrachtgever Fundaties en substation
JV Dong Energy / ScottishPower Renewables
Opdrachtnemers Fundaties
JV Offshore WindForce (OWF)
Jointventure OWF
Boskalis Offshore / Volker Stevin Offshore
Uitvoeringsperiode
Mei 2012 - Oktober 2013
aantal fundaties
108 stuks
capaciteit turbines
3,6 MegaWatt
hoogte turbine as
90 meter boven LAT
diameter turbinebladen
120 meter
Opdrachtnemer substation
Scaldis Marine Contractors S.A., Antwerpen (B)
Uitvoeringsperiode
Mei 2013
Paalgegevens
4 stuks, diameter 1830 mm, lengte 60 meter

Offshore WindForce (OWF)

Offshore WindForce (OWF) is een joint venture  van Volker Stevin Offshore en Boskalis Offshore. VSF deed volop mee in de tenderfase en was aandeelhouder van VSO toen het werk werd gegund. In de tussentijd werd VSO verzelfstandigd maar de inbreng van VSF in het projekt bleef ongewijzigd in de vorm van het organiseren van de hydraulische heiblokken (een IHC Hydrohammer type S2000 en S1400), de groutinstallatie en de mankracht voor de fabricage en uitvoering. Het werk voor OWF omvatte in grote lijnen het transport van de fundaties van Aalborg in Denemarken naar Belfast in Noord Ierland en het installeren van deze fundaties in de Ierse Zee met 2 door de opdrachtgever ter beschikking gestelde kraanschepen. Het engineren, fabriceren en installeren van de benodigde hijsmiddelen, hulpconstructies en zeevasten voor gebruik op de schepen was ook onderdeel van de opdracht.  Daarnaast is voorafgaand aan de installatiewerkzaamheden door OWF ter plaatse van elke fundatie bestorting aangebracht ter voorkoming van uitschuring van de bodem rondom de monopiles en wordt er, nadat de kabels tussen de windturbines zijn aangebracht, nog een laag bestorting aangebracht om die te beschermen. In Belfast is een nieuwe kademuur geconstrueerd voor onder andere dit projekt. Het inrichten van het haventerrein voor het opslaan en overslaan van de constructiedelen was ook onderdeel van de opdracht.

Fundaties

De fundaties bestonden uit 2 delen; de monopile en het transition piece. De monopile was een buispaal met een diameter van 6 of 5,6 meter met conisch bovenstuk met een diameter van 4,75 meter. De lengte van de palen varieerde tussen de 44 en 59 meter en het gewicht van de palen tussen de 335 en 516 ton. De transition pieces hadden een lengte van ca. 25 meter en een gewicht van 340 ton. De waterdiepte ter plaatse van de fundaties was tussen de 18 en 24 meter met een getijdeverschil van maximaal 8 meter. In april 2013 zijn de beide schepen, de Sea Installer van A2Sea en de Pacific Orca van Swire Blue Ocean, bij Keppel Verolme in Rotterdam gemobiliseerd. Hieraan voorafgaand zijn er op diverse locaties in Nederland hulpconstructies gefabriceerd. Ook VSF heeft hier aan bijgedragen in de vorm van het maken van 2 Upending Buckets, die, aan boord van de schepen, gebruikt werden voor het vertikaal hijsen (upenden) van de monopiles.

Uitvoering

Vanaf mei 2013 hebben de 2 schepen in totaal 108 fundatie aangebracht. Met de Sea Installer konden 3 fundaties per keer worden meegenomen en met de Pacific Orca 5. Na 30 fundaties is de Sea Installer conform afspraak teruggegeven aan de opdrachtgever voor het installeren van de torens, rotors en bladen.  De Pacific Orca heeft vanaf mei tot eind oktober 2013 de overige 78 fundaties aangebracht. Het installeren van de fundaties is zeer voorspoedig verlopen. Zo is het gelukt om met de Pacific Orca een complete cycle (laden, varen naar locatie, installeren van 5 fundaties en weer terugvaren naar Belfast) in 5 dagen uit te voeren. Het installeren van 1 fundatie duurde zelfs 1 keer slechts iets meer als 8 uur. De uitgebreide voorbereiding en het beschikbaar hebben van het juiste en betrouwbaar materieel zijn essentieel geweest voor dit succes. Naast een voorspoedige uitvoering is het werk ook ten aanzien van de veiligheid succesvol verlopen zonder één LTI (lost time injury).   VSF is naast de werkzaamheden van OWF ook betrokken geweest bij het installeren van het transformatorstation van het windpark. In  dit zogenaamde substation komen alle kabels samen vanaf de windturbines waarna de elektriciteit via 2 exportkabels naar Heysham wordt getransporteerd en verbinding met het Britse stroomnet plaatsvindt. Het substation bestond uit een jacket en topside en is geplaatst door het hefschip Rambiz van de firma Scaldis. VSF verzorgde het heiwerk van de palen en het door middel van grout verbinden van de palen met het jacket. Tot medio 2014 zullen de turbines geïnstalleerd worden waarna de eerste stroom vanaf oktober 2014 aan het Britse stroomnet geleverd zou kunnen worden. Uiteindelijk zal het West of Duddon Sands windpark jaarlijks 300.000 huishoudens kunnen voorzien van elektriciteit.