icon-arrow-right
HomeProjecten TVSi-palen Westrandweg

TVSi-palen Westrandweg

Amsterdam

Aangezien het traditionele heien in verband met de overlast naar de omgeving steeds minder kan en wellicht in de loop der tijd zelfs niet meer mag worden toegepast, wordt er meer en meer naar alternatieve paalsystemen gezocht.
Ook VSF is een minder overlastgevend, grondverdringend paalsysteem gaan ontwikkelen aangezien de vraag hiernaar steeds groter wordt.
Dit is ook gelukt gezien de toepassing van dit paaltype voor de aanleg van de Westelijke randweg in het Westelijk havengebied van Amsterdam.
Als fundatie van deze, op 14 meter hoogte lopende, weg voor een groot deel van de poeren een grondverdringend paalsysteem toegepast met groutinjectie.
Deze palen, met een maximale inbrengdiepte van 32 meter beneden maaiveld, zijn gemaakt met de Hitachi 300 GLS met boormakelaar en een Woltman type 7528 beide met een Woltman 40 tonmeter HS boormotor.
Gestart is met de zettingsvrije plaat ter hoogte van het Telegraafgebouw aan de Radarweg/Basisweg.
De werkzaamheden zijn uitgevoerd in 2009 en 2010 in opdracht van de combinatie Westpoort ( VHB, BOKA en KWS).

Feiten & cijfers

 • Opdrachtgever
  Rijkswaterstaat
 • Hoofdaannemer
  Combinatie Westpoort (Boskalis, KWS en VHB)
 • Gebruikte VSF-technieken
  TVSi-palen
 • Uitvoeringsperiode
  2009-2010
 • Projectcategorieën
  Funderingen
+