HomeProjecten Renovatie Kruiswaterbrug

Renovatie Kruiswaterbrug

Bolsward

De Kruiswaterbrug, lokaal bekend als de “Krúswetterbrêge”, is een brug in de autosnelweg A7 tussen Sneek en de Afsluitdijk ter hoogte van Bolsward. De brug overspant het Kruiswater die de splitsing vormt met de Workumertrekvaart, de Bolswardervaart en de Wijmerts.

De overbrugging bestaat uit twee naast elkaar gelegen basculebruggen met een doorvaartbreedte van ca. 7,90 m en een doorvaarthoogte in gesloten toestand van ca. 2,90 m, volgens het document "Vaarwegen in Nederland", editie oktober 2010. De noordbrug, rijrichting Afsluitdijk, heeft een houten brugdek en de zuidbrug, rijrichting Sneek, heeft een stalen brugdek.

 

Achtergrond renovatie

Naar aanleiding van een in opdracht van RWS uitgevoerde studie is besloten om de Kruiswaterbrug grondig te renoveren. Doorslaggevende redenen daarvoor zijn:

- Vermoeiingsproblemen van het stalen brugdek (zuidbrug)

- Veiligheid ten aanzien van bediening en besturing

- Klachten over geluidhinder door de bewoners van de bebouwing aan de oostzijde van de bruggen.

De geluidoverlast betreft zowel brugbediening als passage zwaar verkeer.

 

Doelstelling

De renovatie van de Kruiswaterbrug kent de volgende projectdoelstellingen:

 • Het vervangen van het brugval van de zuidbrug als gevolg van vermoeiingsschade in de trogprofielen van het stalen brugdek, inclusief vervanging van de mechanische uitrusting van de zuidbrug en het uitvoeren van bijbehorende aanpassingen aan de civiele constructie; tevens zorgt de nieuwe val voor een aanzienlijke geluidsreductie.
 • Het integraal vervangen van de brugbesturing en -bediening inclusief alle elektrotechnische installaties van beide bruggen, in verband met onvoldoende betrouwbaarheid op lange termijn van het bestaande systeem;
 • Het vervangen van de aandrijving (motor, rem en bijbehorende onderdelen) van de Noordbrug
 • Het borgen van de veiligheid tijdens de renovatie en het gebruik voor alle betrokkenen (onderhouds)aannemers (V&G-plan), medewerkers RWS en gebruikers van de Kruiswaterbrug);
 • Het aanbrengen van een hemelwaterafvoersysteem voor het lekwater in de basculekelders en het hemelwater van de zuidbrug.
 • Het verzorgen van onderhoud aan de Kruiswaterbrug tijdens de werkzaamheden.

Scope VSF

VSF heeft het ontwerp- en uitvoeringswerkzaamheden gedaan ten behoeve van:

 • Het vervangen van het brugval van de zuidbrug inclusief vervanging van de mechanische uitrusting van de zuidbrug en het uitvoeren van bijbehorende aanpassingen aan de civiele constructie;
 • Het integraal vervangen van de brugbesturing en -bediening inclusief alle elektrotechnische installaties van beide bruggen;
 • Het vervangen van de aandrijving (motor rem en bijbehorende onderdelen) van de noordbrug;
 • Het borgen van de veiligheid tijdens de renovatie en het gebruik voor alle betrokkenen (onderhouds)aannemers (V&G-plan), medewerkers RWS en SiJliTr* gebruikers van de Kruiswaterbrug;
 • Het aanbrengen van een hemelwaterafvoersysteem voor het lekwater in de basculekelders en het hemelwater van de zuidbrug,
 • Het verzorgen van onderhoud aan de Kruiswaterbrug tijdens de werkzaamheden;
 • Verzorgen verkeersmaatregelen, communicatie met stakeholders, en verkrijgen vergunningen ;
 • Verzorgen van onderhoud en afhandelen van storingen gedurende de onderhoudstermijn van 52 weken.

Feiten & cijfers

 • Opdrachtgever
  Ministerie van Infrastructuur en Milieu, Rijkswaterstaat Dienst Infrastructuur
 • Hoofdaannemer
  Comb. Van Hattum en Blankevoort/Volker Staal en Funderingen/VolkerRail
 • Soort Contract
  Design & Construct
 • Start Uitvoering
  2012
 • Geplande oplevering
  2014
 • Projectcategorieën
  Staal

Meer weten over dit project?

Bezoek de projectwebsite »
+