icon-arrow icon-facebook icon-linkedin icon-mail icon-mail-company icon-phone icon-twitter icon-whatsapp icon-share icon-link icon-download icon-youtube icon-flickr icon-search icon-close icon-filter icon-round-close icon-vcard paper-plane icon-footprint icon-faq icon-maps Vimeo
Rozenburg

Nieuwe Ligplaatsen Calandkanaal

In opdracht van het Havenbedrijf Rotterdam heeft VSF in het Calandkanaal in totaal 3 nieuwe ligplaatsen gerealiseerd. De nieuwe ligplaatsen zijn geschikt voor overslag van goederen van het ene zeeschip in het andere zonder dat aan kades of jetties hoeft te worden afgemeerd en zonder dat de olie- of andere bulkproducten eerst op het land in tussenopslag moeten worden genomen om daarna weer overgeladen te worden in grotere of kleinere schepen voor verdere distributie. Het plaatsen van palenconfiguraties en het vervangen van boeispannen door palen is deel van een investeringsprogramma van het Havenbedrijf om het bestaande havengebied verder te moderniseren en zo intensief mogelijk te gebruiken. De vervanging van boeien door palen bevordert tevens de veiligheid. Het Havenbedrijf investeert in totaal zo’n € 32 miljoen in het plaatsen van palenconfiguraties en het vervangen van boeispannen. Zie voor meer informatie over dit programma de website van het Havenbedrijf Rotterdam.    

Opdrachtgever
Havenbedrijf Rotterdam
Hoofdaannemer
Van Hattum en Blankevoort/Volker Staal en Funderingen
Soort contract
Design en Construct
Engineering en Uitvoering funderingen en staalwerk
Volker Staal en Funderingen
Uitvoering baggerwerk
Boskalis
Betrokken VolkerWessels bedrijven
Uitvoeringsperiode
Januari 2015 - Oktober 2015

Oude situatie

In de oude situatie waren de ligplaatsen uitgevoerd met ankerpalen en meerboeien. Het grote nadeel van deze manier van afmeren is dat de afgemeerde schepen ten gevolge van stroming, windsterkte en windrichting op de ligplaats heen en weer bewegen in het drukbevaren Calandkanaal. Daarnaast is de kans op losbreken bij harde wind groter dan bij de vaste afmeervoorzieningen zoals bij de nu toegepaste dukdalven en trospalen.

Ligplaatsen 79B, 82 en 83

Vanwege de eis uit het contract dat er altijd 1 van de 3 oude dan wel nieuwe ligplaatsen beschikbaar moest zijn om schepen op af te meren, is eerst ligplaats 79B gerealiseerd, waarna de meerboeien van de oude ligplaatsen 82 en 83 konden worden opgenomen en de nieuwe palen voor deze ligplaatsen worden aangebracht.

Ligplaats 79B is geschikt voor schepen met een lengte tot 160 meter en ligplaatsen 82 en 83 zijn geschikt voor de grootste schepen: de zogenaamde ULCC (Ultra Large Crude Carriers) met een maximale lengte van 380 meter en een maximale breedte van 68 meter. De beschikbare breedte van de ligplaats is 100 meter zodat voor het overslaan van goederen naast deze reuzen nog een schip van 32 meter breed (type Panamax) afgemeerd kan worden. Om de ligplaatsen voor deze schepen geschikt te maken is er zowel op het talud als op de bestaande bodem gebaggerd. De waterdiepte is nu ruim 24 meter op laag water, voldoende voor een veilige belading waarna deze grootste schepen op hoogwater naar zee kunnen varen.

Aantallen, maten en gewichten

- 3 ligplaatsen

- 31 stalen buispalen Ø2500 mm (tot 47 m1  lang en 150 ton zwaar)

- 10 afmeerpalen met fenders;

- 21 trospalen;

- 31 stuks autonome stroomvoorziening (dmv zonnepanelen en accu's) voor de verlichting en bediening van de kaapstaanders van de Quick release hooks (QRH);

- 27 stuks Quick release hooks voor de trossen (palen van ligplaats 79B hebben bolders);

- baggerwerk: ca. 600.000 m3;

- aanpassen 5 aanlandschermen en aanbrengen 2 nieuwe schermen voor de aanlanding van oliebooms in geval van oliemorsing bij verlading;

Monitoring

Vanwege de locatie van de ligplaatsen, in het talud van de landtong naast het Calandkanaal, is tijdens het aanbrengen van de palen de stabiliteit van het talud uitgebreid gemonitored met waterspannings- en versnellingsmeters. Met de monitoring kon een eventueel risico op afschuiven van het talud ten gevolge van de tril- en hei-energie worden beheerst.

 

Uitvoering

Na het aanbrengen van de palen zijn de, in de eigen werkplaats gefabriceerde paalkoppen, aangebracht. Vanwege de positie van de lasnaad onder laagwaterniveau op -0,5 m NAP moesten hiervoor laskisten worden toegepast. Na het afronden van het las- en conserveringswerk zijn de palen verder aangekleed met fenderschotten, trappen en roosters.

Alle 31 palen en paalkoppen zijn in het kader van "een duurzame haven" uitgevoerd met Autonome Stroomvoorziening voor het aandrijven van de kaapstaanders van de Quick release hooks, de nautische verlichting en werkverlichting voor de roeiers. 

Vooruitlopend op de baggerwerkzaamheden zijn de aanlandschermen en getijdencompensatoren getrokken en herplaatst. De aanlandschermen dienen voor het aanlanden van oliebooms die om de schepen worden uitgevaren in geval van morsing van olie om zo de vervuiling van het oppervalkte water te beperken. Het baggerwerk en kust- en oeverwerk is uitgevoerd door Boskalis. Boskalis heeft hiervoor zowel kraanschepen met splijtbakken als hoppers ingezet. De gebaggerde materialen zijn naar diverse locaties in de haven en op zee gebracht.

           

Autonome stroomvoorziening

Bijzonder aan de nieuwe ligplaatsen is het toepassen van autonome stroomvoorziening. In plaats van de gebruikelijke electriciteitskabels voor het voeden van de verlichting en de kaapstaanders van de Quick Release Hooks zijn er zonnepanelen en accu's toegepast. Voordeel van deze oplossing is dat er geen gebruik gemaakt hoeft te worden van fossiele brandstoffen en dat er voor de stroomvoorziening geen obstakels meer op de bodem aanwezig zijn; zoals kabels die over de kanaalbodem naar een stroompunt aan de wal lopen. Deze kabels worden wel eens kapot getrokken tijdens bijvoorbeeld onhoudswerkzaamheden of tijdens het afmeren van schepen waardoor de beschikbaarheid van de ligplaats in gevaar kan komen. Elke tros- en afmeerpaal is voorzien van een eigen stroomvoorziening door middel van zonnepanelen en accu's. De stroomvoorziening en de kaapstaanders van de afmeerpalen zijn ATEX-gecertficeerd zodat deze toegepast kunnen worden op locaties waar gevaar bestaat van ontplofbare dampen.

Gebruikt materieel

De werkzaamheden zijn voor het merendeel met eigen materieel of materieel van zusterbedrijven uitgevoerd.

Zo zijn de buispalen geplaats met het kraanschip Dina-M  waarbij de palen eerst met een ICE 36 Rf trilblok werden getrild en vervolgens werden nageheid met een IHC Hydrohammer type S280. Ter voorkoming van schade aan de coating was de sleeve van het heiblok speciaal geprepareerd. Voor de montagewerkzaamheden is gebruik gemaakt van diverse eigen pontons met daarop ook eigen Sennebogen en Liebherr giekkranen. Daarnaast is voor het laswerk ons werkschip Geertruida M ingezet.