icon-arrow icon-facebook icon-linkedin icon-mail icon-mail-company icon-phone icon-twitter icon-whatsapp icon-share icon-link icon-download icon-youtube icon-flickr icon-search icon-close icon-filter icon-round-close icon-vcard paper-plane icon-footprint icon-faq icon-maps Vimeo
Nijmegen Lent

Kwelscherm Ruimte voor de Waal

In het kader van het programma “Ruimte voor de Rivier” worden op meer dan 30 locaties in Nederland aanpassingen verricht aan diverse watergangen.

Opdrachtgever
Gemeente Nijmegen
Hoofdaannemer
Bouwcombinatie iLent (Dura Vermeer - Ploegam)
Gebruikte VSF-technieken
Cement-bentoniet schermen, diepwand
Uitvoeringsperiode
2013 - 2014

Ruimte voor de Waal

Eén van deze watergangen is de Waal. Het rivierwater in de Waal moet o.a. bij de bocht tussen Nijmegen en Lent door een relatief smal winterbed. Het winterbed is hier plaatselijk maar 350 m breed, terwijl de gemiddelde breedte elders 1 km is. Door de bocht en de versmalling is sprake van opstuwing, wat de rivierafvoer van de Waal niet ten goede komt. Om een hogere rivierafvoer mogelijk te maken, moet de rivier juist op deze locatie meer ruimte krijgen. 
In opdracht van Rijkswaterstaat wordt daarom een nevengeul aangelegd door Bouwteam iLent. Dit project is onderdeel van het programma “Ruimte voor de Rivier” en wordt “Ruimte voor de Waal” genoemd.

Uitvoering

Door het aanleggen van de nevengeul moet ook de dijk langs de Waal worden verplaatst naar het noorden. Deze waterkering moet niet alleen bovengronds maar ook onder maaiveld het water tegen houden. Hiervoor wordt een kwelscherm aangebracht tot ca. 20 meter onder maaiveld. Dit kwelscherm bestaat uit een kunststof folie die over ca. 1,5 kilometer in een sleuf van cement-bentoniet wordt aangebracht. Voordat de folie kan worden toegepast moet eerst een sleuf worden gegraven in de bodem. Dit wordt uitgevoerd met een draadkraan met daarin gemonteerd een diepwandgrijper. Deze grijper is ca. 10 meter hoog en 15 ton zwaar. De grijper graaft de grond weg en de verwijderde grond wordt direkt vervangen door cement-bentoniet. Door het hoge soortelijke gewicht van het mengsel stort het gat niet in en kan er tot een diepte van ca. 20 meter een sleuf worden gegraven die afhankelijk van het cementgehalte een bepaalde tijd vloeibaar blijft, waardoor er tijd is om de folie te laten afzakken in de sleuf.

De foliedelen van ca. 2,5 meter breed zijn voorzien van sloten waardoor ze een aaneengesloten wand gaan vormen. samen met de na verloop van tijd uithardende cement/bentoniet levert dit een ondergrondse waterkering.

Kruising Spoorbrug

Het kwelscherm kruist ook het tracé van de spoorbrug. Onder de spoorbrug zal in plaats van een cement bentonietwand met folie een diepwandscherm worden aangebracht die aan beide zijden aansluit op het kwelscherm. Voor het aanbrengen van de diepwand wordt vanwege de zeer beperkte werkhoogte aangepast materieel ingezet. Dit materieel is gelijk aan het materieel wat is gezet om de pijler van de spoorbrug te versterken middels diepwanden. Deze pijlers moesten in verband met de aanleg van de nevengeul worden verstevigd ter voorkoming van ondermijning van de fundatie. 

Keerwand

Nadat de folie is aangebracht en de cement/bentoniet is uitgehard wordt door de Bouwcombinatie i-Lent over ca. 1 kilometer een betonnen L-wand aangebracht waarin in de voet de folie wordt ingestort en over ca. 500 meter de folie wordt opgenomen in een traditionele dijk.