icon-arrow icon-facebook icon-linkedin icon-mail icon-mail-company icon-phone icon-twitter icon-whatsapp icon-share icon-link icon-download icon-youtube icon-flickr icon-search icon-close icon-filter icon-round-close icon-vcard paper-plane icon-footprint icon-faq icon-maps Vimeo

JIP Biosealing van start

Volker Staal en Funderingen is één van de bedrijven die met Deltares samenwerkt in het Joint Industry Project (JIP) Biosealing. Begin september 2013 is dit project definitief van start gegaan.  In totaal investeren partijen €400.000 om de werking van BioSealing nader te onderzoeken en een aantal praktijkprojecten te starten.

Wat is Biosealing?

BioSealing is het duurzame en goedkope alternatief voor het dichten van ondergrondse lekkages in bijvoorbeeld tunnels, bouwkuipen en parkeergarages maar ook om wateroverlast achter dijken tegen te gaan. In aanvulling op traditionele methoden voor in-situ lekdichting, zoals met grout of chemische injecties, of constructieve reparaties, biedt BioSealing een relatief goedkoop alternatief dat bovendien nauwelijks belastend is voor het milieu.

 

Ontwikkeling door Volker Staal en Funderingen en Deltares

BioSealing is in eerste instantie ontwikkeld door Deltares en Volker Staal Funderingen. Bij deze technologie worden bij een lekkage bepaalde voedingsstoffen nabij het vermoedelijke lek in de grond geïnjecteerd. Hierdoor wordt de groei van de bodembacteriën gestimuleerd, wat de waterdoorlatendheid van de grond sterk vermindert en het lek langzaamaan dicht.

Onderzoek

BioSealing is al bij meerdere projecten toegepast. Naast een groot pilotproject onder meer bij het dichten van een lekkage van de Amsterdamse Noord/Zuidlijn, maar ook bij een dam in de Donau in Oostenrijk. De werking van het concept is dus bewezen.

Maar nog niet alle vragen zijn beantwoord. Daar zal de JIP BioSealing nader op ingaan.

Onderzocht zal worden wat de duur van de werking van BioSealing is en welke verbeteringen aan het proces nog mogelijk zijn. Dit onderzoek zal in het Milieulaboratorium van Deltares in Utrecht plaatsvinden, waarbij wordt samengewerkt met Oostenrijke en Nederlandse onderzoekers van Zuckerforschung Tulln en Bioclear.

Nieuwe Projecten

Daarnaast zullen de deelnemende bedrijven aan de JIP nieuwe projecten starten zodat de technologie breder wordt toegepast en er meer praktijkervaring mee kan worden opgedaan. Er zullen projecten worden gestart in Tsjechië (GEOtest) en Nederland (VSF). De benodigde basismaterialen zullen worden geleverd door Sireg en Avebe. Deze projecten zullen onder andere door Texplor uitgebreid worden gemonitord om het laboratoriumonderzoek bij Deltares te valideren.

 

Deelnemers

Aan de JIP BioSealing nemen momenteel deel: Sireg Italië, Zuckerforschung Tulln Oostenrijk, Bioclear Nederland, Texplor Benelux, Avebe Nederland, Züblin Spezialtiefbau Oostenrijk, Volker Staal en Funderingen (VSF) Nederland, GEOtest Tsjechië en Deltares Nederland. Het aantal deelnemers kan nog worden uitgebreid.

 

 

 

Figuur: 

De injectie van BioSealing voedingsstoffen stimuleert de groei van bacteriën, resulterend in afdichting van de poriën en stremming van water lekkage.