icon-arrow icon-facebook icon-linkedin icon-mail icon-mail-company icon-phone icon-twitter icon-whatsapp icon-share icon-link icon-download icon-youtube icon-flickr icon-search icon-close icon-filter icon-round-close icon-vcard paper-plane icon-footprint icon-faq icon-maps Vimeo
Utrecht

Jetgroutwand DoorStroomStationUtrecht

Utrecht is hét spoorknooppunt van Nederland. Dagelijks maken maar liefst 285.000 mensen gebruik van Utrecht Centraal, en de verwachting is dat dit aantal over tien jaar is opgelopen tot 360.000 mensen per dag.   Sinds 2012 werkt ProRail hiertoe samen met aannemerscombinatie U-centraal (combinatie tussen Volker Rail en BAM Rail) aan het project DoorStroom Station Utrecht (DSSU), om de doorstroming van het treinverkeer te verbeteren en de capaciteit te verhogen. De spoorvernieuwing rond Utrecht Centraal (project Doorstroomstation Utrecht) is onderdeel van het “Programma Hoogfrequent Spoorvervoer (PHS)” van het ministerie van Infrastructuur en Milieu.

Opdrachtgever
Prorail
Uitvoering jetgroutwand
Juli - augustus 2016

Ondergrondse Trillinggsreducerende Constructie

In het tracébesluit van dit project is voorgeschreven dat op een aantal locaties, trillingsbeperkende maatregelen dienen te worden getroffen.

Voor de locatie aan de Adema van Scheltemabaan, ter hoogte van de Nicolaas Beetsstraat, is gekozen om een Ondergrondse Trillingsreducerende Constructie (OTC) in de vorm van een jetgroutwand toe te passen.

In het voortraject is hiervoor door Movares een voorontwerp gemaakt, waarna VSF is benaderd om de OTC samen met de betrokken partijen verder uit te werken en te realiseren. 

Het uiteindelijke ontwerp bestaat uit een 150 m1 lange jetgroutwand, bestaande uit 362 stuks jetgroutkolommen met een lengte van 5-6 m1 en diameters van Ø1.000-Ø1.200 mm. De jetgroutwand is aan de bovenzijde voorzien van een betonnen deksloof met daarop een hekwerk.

De jetgroutkolommen hebben voor dit project specifieke kwaliteitseisen, daar de jetgroutwand een trillingsreducerende functie heeft in tegenstelling tot veel andere projecten, waar het vaak om een constructieve of waterremmende functie gaat.

Uithoflijn

Om het treinverkeer tijdens het uitvoeren van de OTC zo min mogelijk te hinderen is er voor gekozen om het vervaardigen van de OTC uit te voeren vanaf de Adema van Scheltemabaan.

Voor de uitvoering van de OTC was de Adema van Scheltemabaan in Utrecht een drukke busbaan. In de zomer van 2016 is deze echter geheel gesloten voor alle verkeer om hier uiteindelijk de Uithoflijn te bouwen. In de periode tussen het afsluiten van de busbaan en de start van de bouw Uithoflijn, bestond hiertoe de mogelijkheid om de OTC te bouwen.

Jetgrouten

Na een aantal maanden van voorbereiding voor het uitwerken van het definitieve ontwerp, het onderzoeken van de ondergrond op mogelijke obstakels, en het maken van een uitvoeringsplan, is in juli 2016 door VSF begonnen met de daadwerkelijke uitvoering van het project.

De werkzaamheden begonnen in een 9-daagse buitendienststelling van het spoor. In deze buitendienststelling zijn de kritische kolommen rondom de bestaande bovenleidingportalen en andere spoorconstructies eerst uitgevoerd, zodat het treinverkeer na de buitendienststelling weer zonder problemen doorgang kon vinden.

Omwille van de korte beschikbare tijd, tussen het buiten bedrijf nemen van de busbaan en de start bouw van de Uithoflijn, is het werk door VSF met 2 jetgroutmachines gedurende lange dagen uitgevoerd. Daarnaast is voor een aantal moeilijk bereikbare locaties een 3e kleine jetgroutmachine ingezet.

Bij het jetgrouten komt retourspoeling vrij. Door de beperkte beschikbare ruimte op het werkterrein, is er voor gekozen om op een andere locatie in Utrecht een spoilbassin in te richten. De uitkomende retourspoeling is middels zuigwagens opgenomen en naar het bassin gebracht, waar de retourspoeling kon bezinken en van waaruit het definitief kon worden afgevoerd.

In een tijdsbestek van circa 7 weken zijn uiteindelijk alle kolommen aangebracht. Vervolgens is door UC-Civiel (een combinatie tussen Van Hattum en Blankevoort en BAM Civiel, die betonwerkzaamheden uitvoert voor de hoofdcombinatie U-centraal) gestart met de uitvoering van de betonbalk.