icon-arrow icon-facebook icon-linkedin icon-mail icon-mail-company icon-phone icon-twitter icon-whatsapp icon-share icon-link icon-download icon-youtube icon-flickr icon-search icon-close icon-filter icon-round-close icon-vcard paper-plane icon-footprint icon-faq icon-maps Vimeo
Ens

Heiwerk nieuwe Ramspolbrug

VSF heeft voor Infrateam N50 de fundaties aangebracht voor de nieuwe Ramspolbrug.

Opdrachtgever
Rijkswaterstaat
Hoofdaannemer
Infrateam N50 (Boskalis, Hollandia, VolkerInfra)
Gebruikte VSF-technieken
Buispalen, combiwand, remmingwerken, TVSi-palen, betonpalen
Uitvoeringsperiode
2011-2012

Heiwerk op land

Op land waren dat TVSi-palen en betonpalen en op het water bestonden fundatie deels uit een combiwandkuip voor de basculekelder en uit grote stalen buispalen over de overige pijlers. De TVSi-palen hadden een maximumlengte van ca. 26 meter en werden aangebracht met de Woltman 7528. Op het water zijn de palen aangebracht met een Sennebogen 6100 op het Koppelponton. De palen onder de basculekelder zijn tot 28 meter lang en hebben een diameter van 762 mm, de palen voor de waterpijlers zijn tot 29 meter lang en hebben een diameter van 1420 en 1620 mm en zijn tot 25 ton zwaar. Ten behoeve van de bereikbaarheid van de pijlers heeft VSF de palen aangebracht voor de ca. 200 meter lange hulpbrug die zorgde voor de bereikbaarheid van de pijlers. Over de brug werden o.a. de wapening en beton aangevoerd die vervolgens met een op een ponton geplaatste hijskraan konden worden verwerkt.

Heiwerk in het water

Nadat VSF in mei 2011 op het land was gestart met de TVSi-palen voor de landpijlers van de nieuwe Ramspolbrug is VSF daarna begonnen met het aanbrengen van de palen voor de pijlers die in het water staan. De palen werden eerst tot de draagkrachtige laag weg getrild en vervolgens met een dieselblok in een opsteekmakelaar op diepte geheid. De werkzaamheden zijn uitgevoerd met 2 Sennebogen hijskranen type 6100 vanaf eigen heipontons voorzien van lieren en spuds voor het positioneren. De palen werden geplaatst met een heiframe dat in 2 richtingen verstelbaar was zodat de palen met behulp van 2 maatvoerders op de cm aangebracht konden worden.

Locatie

De nieuwe Ramspolbrug komt over het Ramsdiep en de Ramsgeul tussen de huidige Ramspolbrug en de bestaande Balgstuw.

Deze nieuwe brug, ca. 13 m hoog, 550 m lang en 34 m breed krijgt in het Ramsdiep en de Ramsgeul een doorvaarbreedte van ca. 50 m.

In totaal zijn er 10 pijlers gebouwd waarvan 1 geïntegreerd in de basculekelder.

Het noordelijke landhoofd is gefundeerd op koppelbare stalen palen, de 2 landpijlers (i.v.m. de locatie in de dijk) op trillingsvrije grondverdringende palen (TVSi-palen).

De basculekelder is gefundeerd op een kuip in combiwand, het zuidelijke landhoofd op betonpalen en de overige pijlers zijn gefundeerd op grote stalen buispalen, 14 stuks per pijler.

 

Naast het heiwerk heeft VSF ook de nieuwe remmingen rondom de pijlers en de naast balgstuw geleverd en aangebracht.

 

Het werk is uitgevoerd voor de combinatie Infrateam N50 bestaande uit Boskalis, Hollandia en VolkerInfra (o.a. Koninklijke Wegenbouw Stevin en Van Hattum en Blankevoort).