icon-arrow-right
HomeProjecten Dijkvernageling Vianen

Dijkvernageling Vianen

Vianen

Ruimte voor de Lek
Eén van de subprogramma’s binnen het programma Ruimte voor de Rivier is het programma Ruimte voor de Lek. Hiermee wordt de rivier de Lek geschikt gemaakt voor de komende 50 jaar. Zo krijgt de rivier meer ruimte door het aanleggen van geulen, het verlagen van een dam en het verleggen van een kade. Daarnaast worden ook de dijken rondom de rivier verbeterd.

 

Eén van de dijken die onderhanden wordt genomen is de Ringdijk nabij de historische stad Vianen. De stabiliteit van de Lekdijk nabij Vianen voldoet over een traject van ca. 250 meter voor de toekomst niet aan de wettelijk gestelde veiligheidseisen. De dijk is wel hoog genoeg, maar na onderzoek is gebleken dat de stabiliteit van de Ringdijk bij extreem hoog water onvoldoende kan zijn.

Voor dit dijkvak is door het Waterschap Rivierenland niet gekozen voor het versterken van de dijk middels de traditionele manier van het aanbrengen van een steunberm aan de binnenzijde van de dijk maar om de dijk te versterken middels de innovatieve techniek Dijkvernageling. Dit mede omdat aan de binnenzijde van de dijk het archeologisch waardevolle terrein van het voormalig kasteel Batenstein gelegen is.

 

 

 

 

Dijkvernageling Vianen

Het project Dijkvernageling Vianen bestaat uit het aanbrengen van 273 stuks dijknagels onder een flauwe hoek in de teen van de Ringdijk tot ongeveer 18 meter diep. De nagels worden in 3 lagen boven elkaar aangebracht. De tussenruimte tussen de nagels is 2,75 m. De nagels bestaan uit een trekelement met  een groutschil in een diameter van 150mm.

Tijdens het aanbrengen worden middels continue monitoring mogelijke stijgingen in waterspanning of grondwaterstanden gemeten.

 

 

Techniek

Bij de techniek Dijkvernageling wordt de dijk verstevigd door middel van het aanbrengen van een aantal nagels in de teen van de dijk. De nagels verankeren als het ware het gedeelte van de dijk dat naar  beneden zou willen zakken (afschuiven) aan het gedeelte van de dijk dat stabiel blijft. Daarnaast versterken de elementen het grondmassief op dezelfde wijze als wapeningsstaal dit doet voor beton waardoor de dijk sterker wordt en er minder snel een gedeelte van de dijk af kan schuiven.

Het aanbrengen van de nagels gebeurt op een trillingsvrije wijze waarbij geen geluidsoverlast optreedt. Daarnaast is het ruimtebeslag voor het aanbrengen van de nagels klein. Hiermee is de techniek Dijkvernageling uitermate geschikt voor het versterken van dijken in stedelijke gebieden of in gebieden waar trillingen en geluid geen optie zijn. 

 

 

Consortium Dijkvernageling

Vanaf 2005 onwikkelen Boskalis Nederland en Volker Staal en Funderingen gezamenlijk de techniek Dijkvernageling in het consortium Dijkvernageling. Het consortium wordt in de ontwikkeling van Dijkvernageling ondersteund op het constructieve vlak door een combinatie van de bedrijven Witteveen & Bos en Sweco.

Feiten & cijfers

 • Opdrachtgever
  Waterschap Rivierenland
 • Aannemer
  Consortium Dijkvernageling
 • Uitvoering
  April-september 2015
 • Projectcategorieën
  Funderingen

Gerelateerd nieuws

Meer nieuws

Feestelijke start Dijkvernageling Vianen

Met een hoogwerker bracht Heemraad Goos den Hartog van Waterschap Rivierenland samen met wethouder André Landwehr van...

VSF in de Pers: Dijk versterkt met glasvezelankers

25 februari 2015 was VSF weer in de pers:  Dagblad Cobouw publiceerde een artikel in de categorie Innovatie  m.b.t....

Pilot Dijkvernageling Lekdijk-Vianen van start

Op 14 april j.l. vond in Culemborg het evenement In uitvoering: #nieuwedijk plaats . Tijdens dit evenement werd er met...

+