icon-arrow icon-facebook icon-linkedin icon-mail icon-mail-company icon-phone icon-twitter icon-whatsapp icon-share icon-link icon-download icon-youtube icon-flickr icon-search icon-close icon-filter icon-round-close icon-vcard paper-plane icon-footprint icon-faq icon-maps Vimeo
Nijmegen Lent

Diepwanden pijlers Spoorbrug Nijmegen

In het kader van het programma “Ruimte voor de Rivier” worden op meer dan 30 locaties in Nederland aanpassingen verricht aan diverse watergangen.

Opdrachtgever
ProRail
Hoofdaannemer
Combinatie Elja Beton- en Waterbouw - Volker Staal en Funderingen
Soort contract
Engineering & Construct
Gebruikte VSF-technieken
Diepwanden
Uitvoeringsperiode
2013 - 2014

Ruimte voor de Rivier

Eén van deze watergangen is de Waal. Het rivierwater in de Waal moet o.a. bij de bocht tussen Nijmegen en Lent door een relatief smal winterbed. Het winterbed is hier plaatselijk maar 350 m breed, terwijl de gemiddelde breedte elders 1 km is. Door de bocht en de versmalling is sprake van opstuwing, wat de rivierafvoer van de Waal niet ten goede komt. Om een hogere rivierafvoer mogelijk te maken, moet de rivier juist op deze locatie meer ruimte krijgen.
In opdracht van Rijkswaterstaat wordt daarom een nevengeul aangelegd door Bouwteam iLent. Dit project is onderdeel van het programma “Ruimte voor de Rivier” en wordt “Ruimte voor de Waal” genoemd. In het kader van dit project dient de nevengeul onder de bestaande spoorbrug over de Waal gerealiseerd te worden. Tussen de Waal en de gegraven nevengeul wordt een stadseiland aangelegd ten behoeve van recreatie. 

De spoorbrug is een oude constructie uit 1879 met een negental gemetselde pijlers onder de aanbruggen in de noordelijke uiterwaarden. Door de aanleg van de nevengeul wordt de grond rondom 3 pijlers (funderingsniveau +5,0 m NAP) weggebaggerd tot +2,0m NAP en wordt de draagkracht  van de pijlers ondermijnd. De bodem van de nevengeul komt immers ca. 3 meter onder het huidige funderingsniveau van de pijlers. Om deze reden heeft Rijkswaterstaat ProRail opdracht gegeven de pijlers van de aanbruggen van de spoorbrug geschikt te maken voor het aanleggen van de nevengeul. 

Werkzaamheden

VSF heeft in combinatie met 2 zusterbedrijven, te weten Elja Beton- en Waterbouw en Volker InfraDesign, het werk van Prorail in opdracht gekregen.

Het werk bestond uit het verstevigen van de bestaande pijlers door het aanbrengen van een diepwand rondom de pijlers waardoor de grond onder de bestaande fundatie niet kan wegspoelen.

De diepwand met een dikte van 1,5 meter reikt tot 12 m -NAP, zo’n 14 meter dieper dan de onderzijde van de huidige fundatie. De 24 meter lange panelen zijn berekend voor een kerende hoogte van 10 meter. In totaal is er ruim 9500 m3 beton gestort voor het maken van de wand. Nadat de diepwand was aangebracht is hierboven rondom de pijlergewelven nog een betonconstructie aangebracht die de diepwand bijeenhoudt en daarmee bijdraagt aan een stabiele inkapseling van de pijlers.

Het aanbrengen van de wand is uitgevoerd onder een in gebruik zijnde spoorbrug.

Om eventuele verplaatsingen ten gevolge van het graven op tijd te kunnen signaleren is er dan ook een uitgebreid monitoringssysteem aangebracht. Er is daarnaast bij het berekenen van de sleufstabiliteit rekening gehouden met een verhoogde veiligheidsfactor in verband met de zeer kritische zettingseisen van de zwaarbelaste spoorbrugpijlers.

Volker InfraDesign heeft de detailengineering uitgevoerd van zowel de diepwand als de betonnen kappen om de pijlers.

Uitvoering

Het graven op zich had de nodige uitdagingen vanwege de beperkte werkhoogte van nog geen 6 meter onder de brug. Omdat de minimale standaard giek te lang was om te kunnen toepassen, moest de Sennebogen 6100 graafkraan aangepast worden. Daarnaast was ook een speciale grijper nodig. Normaal zijn diepwandgrijpers juist lang om te zorgen voor een goede geleiding in de sleuf zodat de wand mooi vertikaal gegraven kan worden. Bij dit werk echter moest een verkorte versie gebruikt worden. Dit had overigens geen gevolgen voor de behaalde graaftoleranties van de wand. Ook de voegenplanken en de wapening moesten onder de brug in delen worden aangebracht.

Ondanks deze uitdagingen zijn de wanden zonder noemenswaardige afwijkingen en problemen aangebracht, waarna zusterbedrijf Elja kon starten met de betonwerkzaamheden van de aan te brengen betonnen kapconstructies.

Filmbeelden

Bekijk ook onderstaande filmpjes.