icon-arrow-right
HomeProjecten Diepwanden Dijkversterking Nederlek

Diepwanden Dijkversterking Nederlek

Lekkerkerk

In het kader van het project 'Dijkversterking Nederlek'  heeft VSF in combinatie met Van den Herik en Boskalis de verankering van de damwand middels schroefgroutankers gemaakt.

De dijk in de kern van Lekkerkerk kon, vanwege de bestaande bebouwing, over een deel niet op deze wijze versterkt worden. Dit deel werd uitgevoerd met diepwanden. Het betrof twee gedeeltes van resp. 100 en 200 meter die aansluiten op de bestaande hoogwaterkering op de Voorstraat. De diepwand was één meter dik en respectievelijk 23 en 24 meter diep.

Vanwege de bestaande bebouwing, die op staal gefundeerd is en de geringe werkruimte, is het grootste gedeelte van de diepwand in zgn. 1-gangspanelen van ca. 2,8 meter breed uitgevoerd. Als graafkraan werd een Sennebogen 6100 gebruikt met een diepwandgrijper voorzien van een telescoopgeleiding.

De beschikbare ruimte was van die mate dat bijna op de millimeter gewerkt moest worden om het materieel te kunnen plaatsen.

Op een paar plaatsen is de wand zelfs tot op een meter uit de gevel gemaakt zonder enige schade te hebben gehad.

De grond die uit de sleuf kwam werd in een grondbak gelost en van daar uit per as direkt afgevoerd.

De wapening werd als complete korf aangevoerd en met de hulpkraan (Hitachi 180) gelost en in de sleuf gehangen. Beton voor de diepwand is deels met de betonpomp maar grotendeels direct uit de mixer gestort. De bovenkant van de diepwand is uitgevoerd als betonbalk op deltahoogte die gedeeltelijk onder maaiveld ligt maar grotendeels in het zicht.

Logistiek een complex werk gezien bereikbaarheid en werkruimte, waarbij er tevens voor gezorgd moest worden dat de bewoners zo weinig mogelijk overlast zouden ondervinden en dat ze toegang tot hun woning bleven houden.

Feiten & cijfers

 • Opdrachtgever
  Hoogheemraadschap Schieland en de Krimpenerwaard
 • Hoofdaannemer
  Combinatie Van den Herik, VSF, Boskalis
 • Gebruikte VSF-technieken
  Diepwanden
 • Uitvoeringsperiode
  2010
 • Projectcategorieën
  Funderingen

Gerelateerde projecten

Alle projecten
+