icon-arrow icon-facebook icon-linkedin icon-mail icon-mail-company icon-phone icon-twitter icon-whatsapp icon-share icon-link icon-download icon-youtube icon-flickr icon-search icon-close icon-filter icon-round-close icon-vcard paper-plane icon-footprint icon-faq icon-maps Vimeo
Scheveningen

Diepwanden Boulevard Scheveningen

VSF heeft voor hoofdaannemer 'Combinatie Zeefront' en opdrachtgever Gemeente Den Haag gefaseerd 2 diepwandschermen aangebracht naast de Strandweg te Scheveningen.

Opdrachtgever
Gemeente Den Haag
Hoofdaannemer
Combinatie Zeefront
Gebruikte VSF-technieken
Diepwand
Uitvoeringsperiode
Oktober 2010 - April 2011
W10-026 Boulevard Scheveningen 8

Diepwanden

De diepwanden zijn toegepast aan het begin en eind van een nieuwe zeewering. Deze zeewering is inmiddels niet meer te zien, omdat deze is verdwenen onder de nieuwe boulevard.

Bouwfase

De eerste fase betrof een wand van ca. 85 meter lang en 23 meter diep. De dikte van de wand is 1,2 meter. De wand was onverankerd en moest in de bouwfase een éénzijdige ontgraving van 11 meter weerstaan. Vanwege de aanwezige hoogbouw bij een deel van de wand moest voor dat deel met een hogere veiligheidsfactor voor de sleufstabiliteit worden gewerkt waardoor daar ipv 3-gangs- 1 gangspanelen zijn toegepast.

Vanwege de dicht bij de wand staande bebouwing en monumenten zijn in de 2de fase alle panelen in de vorm van 1 gangs panelen uitgevoerd. Hoofdaannemer Combinatie Zeefront is vervolgens aan de slag gegaan om ter plaatse van de diepwand een aansluiting te maken op de nieuwe zeewering. Hiertoe werd aan 1 zijde van de onverankerde diepwand de grond 11 meter diep weggegraven. Na afronding van de aansluiting is alles weer aangevuld en is er niets meer van de werkzaamheden te zien. 

Klik voor meer uitleg over diepwanden op de volgende link: Graven diepwanden 

De diepwanden zijn gegraven met een diepwandstelling type Sennebogen 6100. Vanwege de zeer beperkte ruimte bij het graven is voor het in bedwang houden van de grijper bij het lossen en het in de sleuf plaatsen een hydraulisch roteerbaar Kelly-systeem gemonteerd. Voor het plaatsen van de wapening werd gebruik gemaakt van hetzelfde type kraan met lange giek.

Op de foto's kunt u onder andere zien hoe de voegprofielen geplaatst worden. Op het paneel wat uitgegraven is staat de ontzandingsinstallatie. Een mooi contrast met het strand en de Pier van Scheveningen op de achtergrond tijdens het mooie voorjaar!

Klik voor een film over het aanbrengen van de diepwand op de volgende links: Aanbrengen diepwand Scheveningen en Vernieuwen Boulevard Scheveningen.