icon-arrow icon-facebook icon-linkedin icon-mail icon-mail-company icon-phone icon-twitter icon-whatsapp icon-share icon-link icon-download icon-youtube icon-flickr icon-search icon-close icon-filter icon-round-close icon-vcard paper-plane icon-footprint icon-faq icon-maps Vimeo
Rotterdam Maasvlakte

Centrale Electrabel Rotterdam

Op het werk Centrale Electrabel Rotterdam zijn diverse technieken uitgevoerd voor het vervaardigen van verschillende fundaties en bouwkuipen. VSF heeft hierin tevens gedeeltelijk het ontwerp van de bouwkuipen uitgevoerd. Rechts een overzichtsfoto van de site met diverse werkzaamheden aan fundaties en bouwkuipen.   Onderstaand een impressie van de verschillende toegepaste technieken.

Hoofdaannemer
Visser & Smit Bouw
Gebruikte VSF-technieken
Boorpalen, schroefboorpalen, damwand, groutankers, jetgrouten, gewi-palen

Baretten

Aanbrengen van baretten (enkele diepwandpanelen) voor de zwaardere fundaties op site. Voor dit project zijn + 130 stuks baretten aangebracht. De baretten zijn tot een diepte van 40 meter ontgraven en over de gehele hoogte voorzien van wapeningskorven. Verscheidene baretten zijn tevens doorgemeten met behulp van de Sonic Cross Hole test.

Avegaarpalen

Aanbrengen van meer dan 1.000 stuks avegaarpalen voor de verschillende fundaties met diameters van 0,45 meter, 0,6 meter en 0,8 meter en lengten variërend van 23 tot 31 meter. De avegaarpalen zijn voorzien van diverse wapeningsvarianten, waaronder centrale staven en wapeningskorven.

Bouwkuipen

Voor het aanbrengen van de diverse bouwkuipen is gebruik gemaakt van verschillende technieken.
Bij het ontwerpen van deze bouwkuipen zijn de onderstaande technieken toegepast om een zo optimaal mogelijk ontwerp te verkrijgen.
Aanbrengen van damwandconstructie met behulp van makelaarstelling. Voor het aanbrengen van de damwandconstructie is gebruik gemaakt van verschillende damwandprofielen met een maximale lengte van  27 meter.

Gestempelde bouwkuip (Cooling Water Intake) met een kerende hoogte van 14 meter en een overspanning van 28 meter.
Jetgroutwerkzaamheden ten behoeve van de aansluiting tussen de bouwkuip en bestaande kademuur.
Aanbrengen en afspannen van diverse ankerconstructies.
Aanbrengen van gewi-palen diameter 180 mm vanaf traverse.