icon-arrow icon-facebook icon-linkedin icon-mail icon-mail-company icon-phone icon-twitter icon-whatsapp icon-share icon-link icon-download icon-youtube icon-flickr icon-search icon-close icon-filter icon-round-close icon-vcard paper-plane icon-footprint icon-faq icon-maps Vimeo
Rotterdam Maasvlakte

Bouw kademuren HES Hartel Tank Terminal

De nieuw HES Hartel Tank Terminal is gesitueerd aan de zuidzijde van de Mississippihaven en zal bestaan uit diverse formaten opslagtanks en afmeervoorzieningen en laad- en losfaciliteiten voor zowel zee- als binnenvaart. De terminal is op te delen in 3 onderdelen: een diepzeekade, een binnenvaartkade en een tankopslagterrein. Voor de bouw van de kademuren heeft het Havenbedrijf Rotterdam in 2017 opdracht gegeven aan de combinatie Boskalis, Mobilis en Van Hattum en Blankevoort. Het funderingswerk is uitgevoerd door Voorbij Funderingstechniek en Volker Staal en Funderingen.

Opdrachtgever:
Havenbedrijf Rotterdam
Hoofdaannemer:
Combinatie Boskalis, Mobilis en Van Hattum en Blankevoort
Soort contract:
RAW
Gebruikte technieken:
Combiwand, MV-palen, damwand, TVSi-casingpalen, jetgrouten, schroefinjectie-ankers en betonpalen

Diepzeekade

De zogenaamde diepzeekade heeft een bruikbare lengte van ca. 1.125 meter en krijgt 6 overslagmogelijkheden. De maximale baggerdiepte voor de diepzeekade is -24 m NAP en daarmee is de kade geschikt voor overslag van en naar zogenaamde VLCC-tankers (very large crude carriers) met een laadcapaciteit tot 320.000 m³.

De kade wordt gebouwd met ondersteunde L-vormige ontlastvloer constructie. De voorzijde ligt op een met MV-palen verankerde combiwand, de achterzijde van de vloer ligt op geboorde TVSi-casingpalen.

De palen van de combiwand staan te lood en hebben een lengte van maximaal 36,25 meter en een diameter van 1420 en 1067 mm; de MV-palen zijn onder een hoek van gemiddeld 45 graden geheid en hebben een maximale lengte van 56 meter. De ruim 600, in diverse schoorstanden ingeboorde TVSI-casingpalen hebben 2 verschillende maten: rond 762 en rond 609 mm, de lengte varieerde tussen 29,5 en 36,5 meter.
Naast bovenstaande zijn ook nog schroefinjectie-ankers en jetgroutkolommen toegepast. Verder is voor de bouw een tijdelijke bouwkuip in het water gecreëerd om droog te kunnen werken.

Binnenvaartkade

De binnenvaartkade heeft een U-vorm met een totale lengte van ca. 1.100 meter. In de U van de binnenvaartkade is een steiger/jetty gesitueerd; in totaal komen hier 9 overslagmogelijkheden. De diepte van de binnenvaartkade bedraagt: -8,7 m NAP.

Bij deze kade is geen sprake van een ontlastvoer maar van een hoge betonsloof op een combiwand.
De combiwand bestaat uit palen met een diameter van 1067 mm met een maximale lengte van 33 meter. De palen zijn verankerd met schroefinjectie-ankers. Ook in dit geval is er een tijdelijke bouwkuip gecreëerd zodat het hei- en betonwerk droog kon worden uitgevoerd.
Naast de mogelijkheid om af te meren en te verladen aan de kade is er ook een mogelijkheid aan te meren aan een steiger. Het betonnen steiger is gefundeerd op 62 betonpalen vierkant 50cm met schoorstanden tot 8:1 en een maximale lengte van 35 meter. Deze palen zijn vanaf het water aangebracht.

Ter bescherming van het steiger en voor het afmeren is rondom het steiger een remmingwerk met afmeergelegenheid aangebracht. Dit zware remmingwerk staat gefundeerd op ca. 25 meter lange stalen palen.

Werkmethodes

De palen van de combiwand zijn gezet met een makelaargeleid hoogfrequent trilblok type PVE 2350 VM (diepzeekade) en PVE 2335 VM (binnenvaartkade) en nageheid met een hydraulisch heiblok type IHC S280 voor de lange palen en een IHC S150 voor de kortere palen en de palen met een diameter van 1067. Daarnaast is sporadisch een dieselheiblok toegepast.

De tussenplanken zijn zowel met een Hitachi KH 230 GLS als een Sennebogen 6100 HD met een makelaar geleid trilblok ingetrild, nadat de planklocaties voorgeboord waren met betonietsmering.

De TVSi-casing palen 762/950 zijn met onze Hitachi KH 300 GLS aangebracht, de palen 610/850 zowel door de Hitachi als door onze Woltman 7528. Deze palen zijn gezamenlijk met Voorbij Funderingstechniek uitgevoerd; Voorbij heeft hiervoor 2 Woltman 90 DR's ingezet.

De MV-palen zijn door Voorbij Funderingstechniek met een speciale stelling op een aangelegde terp vanaf de buitenzijde van de kade geheid. 

Palen en planken

Voor de bouw van de kademuur zijn de volgende funderingselementen toegepast:

  • 314 MV palen – met een lengte tot 56 meter
  • 62 prefab betonpalen – met een lengte tot 35 meter
  • ruim 3000 meter1 tijdelijke damwand
  • bijna 1000 meter1 definitieve damwand voor de bundwalls
  • ruim 700 buispalen voor de combiwand – met een lengte tot 36 meter
  • ruim 700 3-ling tussenplanken - met een lengte tot 28 meter
  • 635 TVSi-casing palen – met een lengte tot 36,5 meter en schoorstanden tot 5:1

Planning

De bouw is gestart begin 2018 en de funderingswerkzaamheden van de kade waren 4de kwartaal 2018 gereed, in 2019 moet nog een deel van de tijdelijke bouwkuip worden verwijderd. De bouw van de opslagtanks is in 2019 gestart.