HomeOver VSFHeden en Verleden

Heden en Verleden

Volker Staal en Funderingen (VSF) is een werkmaatschappij van VolkerWessels en vormt samen met haar moedermaatschappij Van Hattum en Blankevoort, de infrastructurele exponent binnen de groep.
Daarnaast heeft VSF toegang tot andere disciplines binnen VolkerWessels indien een project een multidisciplinaire aanpak vereist. Vooral voor werken van industriële aard vormt de combinatie met Homij, KWS Infra, Visser & Smit Hanab en Visser & Smit Bouw een optimale samenwerking.

Luchtfoto Quarantaineweg kantoor

Heden

VSF is gevestigd aan de Quarantaineweg in het Rotterdamse havengebied, rechtstreeks gelegen aan de Nieuwe Waterweg. Op haar terrein beschikt VSF over een zeer geoutilleerde constructiewerkplaats, conserveringsloods, opslag- en assemblagemogelijkheden en modern kantoor. 

Verleden

De geschiedenis van Volker Staal en Funderingen heeft 2 sporen. In Papendrecht is sinds 1900 Visser & Smit gevestigd. Dit bedrijf kent vanaf het begin zijn klantenkring bij de nutsbedrijven. Opgegaan in de Koninklijke Adriaan Volker Groep werden vanaf de jaren 50 ook hoogspanningslijnen aangelegd, waarvoor eigen heimachines werden ingezet. In de jaren 60 werd een aparte afdeling Grond- en Funderingstechnieken opgericht en werden de producten langzaam maar zeker uitgebreid met o.a. groutankers, boorpalen, diepwanden, pneumatisch afzinken, grondinjecties en jetgrouten.  Het andere spoor voert via Fijnaart/Dintelmond. In januari 1976 werd besloten de hei-afdelingen binnen de Stevin Groep samen te voegen tot één nieuw bedrijf: Van Splunder Heiwerken (VSH).  Het is een funderingsbedrijf gericht op zware heitechniek en civiele staalconstructies zowel 'in den natte' als 'op het droge' met een verscheidenheid aan specialistische technieken. 
De Stevin Groep nv fuseert in 1978 met de Koninklijke Adriaan Volker Groep nv.  Op 10 oktober 1978 ontstaat zo Koninklijke Volker Stevin nv.

 

Na deze fusie wordt Visser & Smit Bouw opgesplitst in Visser & Smit Hanab, gespecialiseerd in kabels en leidingen, en Visser & Smit Bouw, gespecialiseerd in industriële bouw. Grond- en Funderingstechnieken (G&F) wordt vanaf dat moment een afdeling van Visser & Smit Bouw.
Medio 1986 wordt de staalafdeling van Van Splunder's Aannemingsmaatschappij uit Ridderkerk overgenomen door VSH en wordt de naam gewijzigd in: Van Splunder Funderingstechniek (VSF). Vanaf dat moment heeft VSF zich tevens ontwikkeld als staalbouwkundig aannemer in m.n. havengerelateerde constructies en bruggen.
Tot slot volgde in 1997 de fusie met een andere grote Nederlandse bouwonderneming: Kondor Wessels Groep N.V. Met ingang van 6 juni 1997 draagt het concern dan ook de naam: Koninklijke Volker Wessels Stevin nv, verkort: VolkerWessels.

 

Vanaf 1 januari 2007 zijn de funderingsbedrijven binnen VolkerWessels, zijnde Van Splunder Funderingstechniek bv uit Rotterdam en de afdeling Grond- en Funderingstechnieken van Visser & Smit Bouw bv uit Papendrecht samengegaan in een nieuw bedrijf:
Volker Staal en Funderingen bv

+