icon-arrow-right
HomeNieuws VSF's eerste grondverdringende palen tbv fundatie Westrandweg te Amsterdam

VSF's eerste grondverdringende palen tbv fundatie Westrandweg te Amsterdam

Actueel

Aangezien het traditionele heien in verband met de overlast naar de omgeving steeds minder kan en wellicht in de loop der tijd zelfs niet meer mag worden toegepast, wordt er meer en meer naar alternatieve paalsystemen gezocht.  Ook VSF is een minder overlastgevend, grondverdringend paalsysteem gaan ontwikkelen aangezien de vraag hiernaar steeds groter wordt. Dit is ook gelukt gezien de toepassing van dit paaltype voor de aanleg van de westelijke randweg in het Westelijk havengebied van Amsterdam. Als fundatie van deze, op 14 meter hoogte lopende, weg voor een groot deel van de poeren een grondverdringend paalsysteem toegepast met groutinjectie. Deze palen, met een maximale inbrengdiepte van 32 meter beneden maaiveld, worden gemaakt door de Hitachi 300 GLS met boormakelaar en Woltman 40 tonmeter HS boormotor.  Gestart is met de zettingsvrije plaat ter hoogte van het Telegraafgebouw aan de Radarweg/Basisweg. De werkzaamheden, die in opdracht van de combinatie Westrandweg ( VHB, BOKA en KWS) worden uitgevoerd, lopen in 2009 en 2010. Als blijk van vertrouwen in dit paalsysteem zal in de loop van 2010 een 2e boorstelling (Woltman) bij VSF in gebruik worden genomen die ook op de kleinere projecten kan worden ingezet.

+