icon-arrow-right
HomeNieuws Volker Staal en Funderingen (VSF) behaalt trede 3 van de NEN Veiligheidsladder!

Volker Staal en Funderingen (VSF) behaalt trede 3 van de NEN Veiligheidsladder!

Actueel

Maandag 19 september is aan Volker Staal en Funderingen (VSF) het certificaat behorende bij trede 3 van de NEN Veiligheidsladder uitgereikt. Kort voor de zomervakantie hebben de auditors van NCI ruim dertig VSF-medewerkers gedurende drie dagen gevolgd en geïnterviewd. De veiligheidsladder laat zien hoe ‘veiligheidsbewust’ een bedrijf is.

Positieve punten die genoemd zijn in de beoordeling van VSF zijn o.a.

  • Veiligheid is geïntegreerd in het proces, de medewerkers zijn zich bewust van de noodzaak om op het gebied van veiligheid te presteren;
  • Deskundigheid op het gebied van V&G is permanent aanwezig binnen de organisatie en is duidelijk actief betrokken bij de uitvoeringsprocessen en de verbeteringen;
  • Er wordt aandacht besteedt aan de bouwplaats inrichting waarbij proactief nagedacht wordt over risico’s en beheersmaatregelen.
  • De directie is zeer toegankelijk en zichtbaar betrokken bij het veiligheidsbeleid, zij weten wat er speelt en schromen niet de dialoog aan te gaan met de medewerkers.


Vanzelfsprekend is er ook een aantal aandachtspunten. Deze betreffen onder andere de selectie van onderaannemers mede op het vlak van veiligheidsprestatie, delen van veiligheidsbevindingen met andere projecten en het beter vastleggen van veiligheidsinspecties.

VSF is trots op de behaalde score en continueert de verbeteringen op het gebied van veiligheid en duurzame inzetbaarheid van haar personeel.

 

Op de foto vlnr:  Dorien van Elsenaar, Officemanager NCI; Taco Buissant, Lead auditor NCI;
                          Laurent van Mansfeld, Directeur VSF; Alex Rammeloo, Veiligheidskundige VSF.

 

+