icon-arrow-right
HomeNieuws Site Centrale Rotterdam

Site Centrale Rotterdam

Actueel

Op het werk Centrale Rotterdam zijn diverse technieken uitgevoerd voor het vervaardigen van verschillende fundaties en bouwkuipen. VSF heeft hierin tevens gedeeltelijk het ontwerp van de bouwkuipen uitgevoerd. Rechts een overzichtsfoto van de site met diverse werkzaamheden aan fundaties en bouwkuipen. 
Onderstaand een impressie van de verschillende toegepaste technieken.    Aanbrengen van baretten (enkele diepwandpanelen) voor de zwaardere fundaties op site. Voor dit project zijn + 130 stuks baretten aangebracht. De baretten zijn tot een diepte van 40m ontgraven en over de gehele hoogte voorzien van wapeningskorven. Verscheidene baretten zijn tevens doorgemeten met behulp van de Sonic Cross Hole test.   Bentoniet centrale t.b.v. aanbrengen baretten.   Aanbrengen van meer dan 1000 avegaarpalen voor de verschillende fundaties met diameters van 0,45m, 0,6m en 0,8m en lengten variërend van 23 tot 31m. De avegaarpalen zijn voorzien van diverse wapeningsvarianten, waaronder centrale staven en wapeningskorven.   Ontgraven baretten en avegaarpalen.   Voor het aanbrengen van de diverse bouwkuipen is gebruik gemaakt van verschillende technieken.  Bij het ontwerpen van deze bouwkuipen zijn de onderstaande technieken toegepast om een zo optimaal mogelijk ontwerp te verkrijgen.   Aanbrengen van damwandconstructie met behulp van makelaarstelling. Voor het aanbrengen van de damwandconstructie is gebruik gemaakt van verschillende damwandprofielen met een maximale lengte van 27m.   Gestempelde bouwkuip (Cooling Water Intake) met een kerende hoogte van 14m en een overspanning van 28m.   Jetgroutwerkzaamheden ten behoeve van de aansluiting tussen de bouwkuip en bestaande kademuur.   Aanbrengen en afspannen van diverse ankerconstructies.   Aanbrengen van gewi-palen 180mm vanaf traverse.  

+