icon-arrow-right
HomeNieuws OHSAS 18001 certificaat voor Volker Staal en Funderingen

OHSAS 18001 certificaat voor Volker Staal en Funderingen

Actueel

Op 7 april 2016 heeft Volker Staal en Funderingen de OHSAS 18001 behaald.
April the 7th of 2016 Volker Staal en Funderingen has obtained the OHSAS 18001.

 

De OHSAS (Occupational Health & Safety Assessment Series) wordt internationaal gezien als de gezondheid- en veiligheidsnorm en laat zien dat VSF aandacht heeft voor de arbeidsomstandigheden, de gezondheid en veiligheid van onze medewerkers. Risico’s worden geïnventariseerd en geëvalueerd, processen worden passend ingericht en bewaakt. De wetgeving is bekend en wordt nageleefd en er wordt systematisch gewerkt aan het continue verbeteren van de gezondheid- en veiligheidsprestaties.

OHSAS (Occupational Health & Safety Assessment Series) is internationally recognized as the health and safety management system and shows VSF pays attention to working conditions, health and safety of our employees. Risks are identified and evaluated, processes are suitably designed and monitored. The legislation is known and compliance and VSF is working systematically to the continuous improvement of health and safety performance.

+