icon-arrow-right
HomeNieuws Diepwanden Dijkversterking Nederlek

Diepwanden Dijkversterking Nederlek

Actueel

In het kader van het project 'Dijkversterking Nederlek' is VSF in combinatie met Van den Herik en Boskalis al sinds 2009 bezig met het maken van de verankering van de damwand middels schroefgroutankers. De dijk in de kern van Lekkerkerk kan, vanwege de bebouwing, over een deel niet op deze wijze versterkt worden. Dit deel wordt uitgevoerd met diepwanden. Het gaat om twee gedeeltes van resp. 100 en 200 m. die aansluiten op de bestaande hoogwaterkering op de Voorstraat. De diepwand is één meter dik en respectievelijk 23 en 24 meter diep. Vanwege de bestaande bebouwing, die op staal gefundeerd is en de geringen werkruimte, wordt het grootste gedeelte van de diepwand in zgn 1-gangspanelen van ca. 2,8 meter breed uitgevoerd. Als graafkraan wordt een Sennebogen 6100 gebruikt met een diepwandgrijper voorzien van een telescoopgeleiding. De beschikbare ruimte was van die mate dat bijna op de millimeter gewerkt moest worden om het materieel te kunnen plaasten. Op een paar plaatsen is de wand zelfs tot op een meter uit de gevel gemaakt zonder enige schade te hebben gehad. De grond die uit de sleuf komt wordt in een grondbak gelost en van daar uit per as direkt afgevoerd. De wapening wordt als complete korf aangevoerd en met de hulpkraan (Hitachi 180) gelost en in de sleuf gehangen. Beton voor de diepwand is deels met de betonpomp maar grotendeels direct uit de mixer gestort. De bovenkant van de diepwand wordt uitgevoerd als betonbalk op deltahoogte die gedeeltelijk onder maaiveld komt maar grotendeels in het zicht. Logistiek een complex werk gezien bereikbaarheid en werkruimte waarbij er tevens voor gezorgd moest worden dat de bewoners moesten zo weinig mogelijk overlast zouden ondervinden en dat ze toegang tot hun woning bleven houden.

+