icon-arrow-right
HomeNieuws 100e Jetgroutwerk voor VSF

100e Jetgroutwerk voor VSF

Actueel

De jetgrouttechniek heeft de laatste jaren in Nederland een enorme vlucht genomen. Dit is te zien in onderstaand overzicht van uitgevoerde werken vanaf 2007.

De fusie in 2007 van Visser en Smit Bouw afd. Grond- en Funderingstechniek en Van Splunder Funderingstechniek heeft hier zeker aan ten grondslag gelegen.

Het jetgrouten ook wel HDI of VHP-grouting genoemd is door ons in de 90-er jaren van de vorige eeuw geïntroduceerd in Nederland.  

Als eerste werk hebben wij het Michiel de Ruyter standbeeld in Vlissingen met ondergelegen bastion in opdracht van Rijkswaterstaat ter handen genomen. Het verstevigen van de grondkering en het stabiliseren van een bestaande constructie waarvan de geschiedenis en constructies gedeeltelijk onbekend waren en dan dus ook in situ bepaald cq. ontworpen zijn.

Enkele hoogtepunten uit onze jetgrout-ervaringen zijn: de herfundering van de Lichttoren te Eindhoven; de Dive-Under in de A15 te Barendrecht; de funderingen van de nieuwe brug Houtenseweg in de A27 en de uitbreiding van het ondergrondse casco van het Mauritshuis te Den Haag.

100e Jetgroutwerk

Voor opdrachtgever Prorail en U-centraal maken wij met ons nieuwe werk op DSSU (DoorStroomStationUtrecht) bij Utrecht centraal inmiddels ons 100e jetgroutwerk sinds de introductie van het jetgrouten in Nederland. En daar kunnen wij dus trots op zijn!

Op dit project is in de bouwvakvakantie door VSF gewerkt aan een Ondergrondse Trillingsreducerende Constructie welke bestaat uit 362 stuks jetgroutkolommen. De jetgrout- kolommen kennen voor dit project specifieke kwaliteitseisen, daar de jetgroutwand een trillingsreducerende functie heeft in tegenstelling tot veel andere projecten, waar het vaak  een constructieve of waterremmende functie kent.

De jetgroutwerkzaamheden zijn begin juli gestart in een 9-daagse buitendienststelling. In deze buitendienststelling zijn de kritische kolommen rondom de bestaande bovenleiding- portalen en andere spoorconstructies eerst uitgevoerd, zodat het treinverkeer na de buitendienststelling weer zonder problemen doorgang kon vinden. 

Omwille van de krappe planning wordt het werk door VSF met 2 jetgroutmachines gedurende lange dagen uitgevoerd. Voor de moeilijk bereikbare locaties is een 3e kleine jetgroutmachine ingezet.
VSF is voor dit project reeds in een vroeg stadium betrokken bij dit project. Het ontwerp van de wand en de uitvoeringswijze is in nauwe samenwerking met de hoofdaannemer en ProRail/Movares uitgewerkt.  Ondanks de complexiteit van dit project (direct naast het bestaande spoor, diverse bestaande constructies en kabels en leidingen in het tracé, de kwaliteitseisen aan de jetgroutwand en logistieke uitdagingen van de diverse transporten midden vanuit de drukke binnenstad van Utrecht), worden de werkzaamheden op dit moment naar tevredenheid uitgevoerd.  

Toepassing

De gevarieerde bodemstructuur en grondwaterproblematiek in Nederland zijn uitermate geschikt om jetgrouting toe te passen.  

De keuze voor jetgrouten is dus vaak afhankelijk van de plaatselijke omstandigheden, zoals werkruimte en invloed van bestaande constructies. Maar vooral de lokale bodemgesteldheid geeft aanleiding om te kiezen voor jetgrouten, in vrijwel alle Nederlandse bodemsoorten is jetgrouten uitvoerbaar in de vorm van grondverbetering,  grondwaterkering of als funderingselement.

 

Zo zijn ook 5 bouwputten voor liftinstallaties in beperkte ruimte op diversen plaatsen in het land door ons succesvol grond- en waterdicht uitgevoerd. Dit alles in het kader van de ombouw van de perrons van Prorail voor het mobiliteitsprogramma.

Ondertussen hebben wij 4 verschillende jetgroutmachines en vooral specialisten in huis welke de techniek onder handen hebben, ook het ontwerp zoals de jetgroutparameters, het geotechnische en constructieve gedeelte voeren wij zelf uit. 

Wij beschikken inmiddels over een uitgebreide database met uitvoeringsparameters en proefresultaten van al onze werken.   

Meer weten?

Neem contact op met Wout Korteweg, telefoon +31 6 5022 5315.

Projecten

Alle projecten
+