HomeProjecten Bouwkuip L'Hermitage Almere

Bouwkuip L'Hermitage Almere

Voor de bouw van de parkeergarage L'Hermitage in het hart van Almere heeft VSF de damwanden gezet en de verankering aangebracht.

Damwand

De planken waren tot 18,5 meter lang. In totaal is er ca. 2100 ton damwand verwerkt, verdeeld over 2 bouwkuipen van ca. 150 en 85 meter lang en ca. 48 meter breed.
In verband met de waterdichtheid, toleranties van de damwand en het verminderen van de trillings- en geluidsoverlast is voor de uitvoering gekozen voor een, in een makelaarstelling geleid hydraulisch trilblok. Hierdoor is de volledige capaciteit van het trilblok te gebruiken.

Na meer dan 80 vrachtwagenladingen damwand uit Luxemburg kon ook de 2e kuip worden gesloten. Zonder klachten uit de omgeving over geluid of trillingen zijn meer dan 500 damplanken aangebracht. De brede ervaring van de heiploeg, het gebruik van een hoog-frequent trilblok in makelaarstelling heeft daar veel aan bijgedragen. VSF heeft ook de verankering verzorgd van de damwand. De tijdelijke strengankers zijn met een Klemm-ankermachine aangebracht. De ankers waren tot 44 meter lang. Vanwege de grote ontgravingsdiepte was er sprake van grote ankerkrachten en ankerlengte. De ankers moesten deels aangebracht worden tussen de palen die geheid waren voor de niewe panden naast de parkeergarage.  Na het voltooien van de bouw van de parkeergarage waarvan het dak net onder het bestaande maaiveld bleef, zijn de ankers ontspannen en de planken weer getrokken.

Groutankers

Na het aanbrengen van de damwand zijn de 235 groutankers aangebracht ten behoeve van de 2 damwandkuipen, de maximale ankerlengte was 44 meter.

Het aanbrengen had nogal wat voeten in aarde in verband met de slechte weersomstandigheden waardoor het terrein zeer slecht begaanbaar werd. Tevens moest rekening gehouden worden met het heiwerk van de toekomstige hoogbouw. Er moest namelijk een minimale afstand aangehouden worden tussen het maken van ankers en heiwerk.

Nadat de palen waren aangebracht, zijn de bouwkuipen ontgraven tot ca. 13,5 meter onder maaiveld, waarna er onderwaterbeton is gestort. Uiteindelijk is er een parkeergarage met 1500 plaatsen ontstaan voor de nieuw te bouwen kantoorpanden, die verrijzen tussen de parkeergarage en het Centraal Station van Almere.

Feiten & cijfers

 • Opdrachtgever
  EuroCommerce
 • Hoofdaannemer
  Viseer en Smit Bouw
 • Gebruikte VSF-Technieken
  Damwand, Groutankers
 • Uitvoeringsperiode
  2007-2009
 • Projectcategorieën
  Funderingen
+