Vibropalen

Het product Vibropalen worden gemaakt door het in de grond heien van een buis (casing) voorzien van een los deksel aan de onderzijde van de casing. Nadat de casing op diepte is geheid wordt, afhankelijk van de toepassing een wapeningsnet in de buis gehangen. Vervolgens wordt een afgemeten hoeveelheid beton in de casing gestort of gepompt. Hierna wordt casing heiend of trillend getrokken. Eventueel kan ook achteraf een kort wapeningsnet in de beton gedrukt worden.

Toepassing

De palen worden vooral gebruikt als fundering voor kantoren en hogere gebouwen. De palen kunnen afhankelijk van de diameter van casing en de toegepaste wapening hoge drukkrachten opnemen.

Omgevingsfactoren

Het aanbrengen van vibropalen gaat gepaard met geluid- en trillingsoverlast. De casing en het heiblok kunnen worden voorzien van geluidsbeperkende maatregelen. Het aanbrengen van de palen is door het toepassen van een stalen casing niet gevoelig voor een gelaagde bodemgesteldheid.  Om opheien en verdichten te voorkomen moet aandacht besteed worden aan de hart op hart afstand van de palen.

Voor- en nadelen

Door variëren van de wapening en lengte tijdens het uitvoeren van de heiwerkzaamheden kan ingespeeld worden op variërende locale omstandigheden. Palen kunnen afhankelijk van het wapening en de diameter van de casing hoge drukbelastingen opnemen. Bij overspannen water in de grond kunnen problemen ontstaan waardoor de kwaliteit van de palen niet gewaarborgd kan worden. Zoals bij alle geheide palen gaat het aanbrengen gepaard met meer of minder geluids- en trillingsoverlast.

Waar toegepast

Naam project

Opdrachtgever

Hal 11 Hollandia, Krimpen aan den IJssel

Van Hattum en Blankevoort

Geluidsschermen A12, Den Haag

Holland Scherm

Parkeergarage Carrefour, Almere Visser & Smit Bouw

Hal 10 Hollandia, Krimpen aan den IJssel

Van Hattum en Blankevoort
Aanleggen verdiepte bak en toeritten brug over de Mark t..b.v. HSL, Moerdijk F.C. HSL-5 Noord v.o.f.
Zettingsvrije plaat HSL, Moerdijk F.C. HSL-5 Noord v.o.f.

Gaag Aquaduct, Delft

Rijkswaterstaat

+