MV-palen

MV-palen zijn palen met een zeer grote trekcapaciteit die zowel vertikaal als onder een schoorstand worden toegepast. Het zijn in principe stalen binten die heiend met een hydraulisch heiblok worden aangebracht. Het heiblok kan hierbij ook onder water gaan. Tijdens het heien wordt voortdurend, middels veelal 2, aan het bint gelaste lansen, aan de punt van de paal grout geïnjecteerd. De grout zorgt na verharding voor de grote schachtwrijving. De palen kunnen tot wel 70 meter lang zijn. VSF heeft voor diverse kademuren in de Rotterdamse haven MV-palen geheid die als schuin trekankers functioneerden. De werkbelasting van de palen bedroeg hierbij maximaal 700 ton. Ook heeft VSF de palen geheid als verticale verankering van bouwputten waarbij de heistelling op een brugwagen stond en het heiblok middels een afzinkbare geleiding onder water de palen op diepte kon heien zonder dat daarvoor overlengte van de paal benodigd was.

Toepassing

Kademuurverankeringen, verticale trekpalen in diepe bouwputten

Omgevingsfactoren

Tijdens het heien worden geluid en trillingen geproduceerd die overlast kunnen geven naar de omgeving. Bij vertikale MV-palen relatief weinig kans op verdichting van de ondergrond. Over het algemeen is het gebruikte materieel groot en heeft daarom veel werkruimte nodig.

Voor- en nadelen

Zeer hoge paalbelastingen mogelijk

Groot materieel nodig

Geluids- en trillingsoverlast bij aanbrengen 

Waar toegepast

Naam project

Opdrachtgever

Kademuur Cooling Water Outlet Centrale Electrabel, Rotterdam Maasvlakte

Visser & Smit Bouw

Kademuren 2e Maasvlakte, Rotterdam

Comb. Van Hattum en Blankevoort / BAM Civiel

Kademuur Amazonehaven Westzijde

Geka Bouw bv

 

+